Dünya Hırsı
Dua

Dünya hırsı, bütün hataların başı olduğu için en tehlikeli iştir. Şeytan, bu yolla insanı çok rahat bir şekilde iğfal edebilir. İnsan, dünya hırsıyla mübtela olup gaye-i maksad edindiği dünyevî isteklerini elde edemeyince; yalan, dolan, faiz, haram, rüşvet ve her türlü hileye başvurmak suretiyle maksadına kavuşmaya çalışır. Hırs-ı dünya, insanı bütün günahlara sokar. Ellâh, sizleri muhafaza eylesin. Ben, bu hakikatleri mürşidvari bir edayla söylemiyorum. Zannetmeyin ki ben, bu halden kurtulduğum için sizi ikaz ediyorum. Aynı sıkıntı bir beşer olarak benim de başımdadır. Sizden ricam; hubb-u dünyadan kurtulmak için hem kendinize, hem bize dua etmenizdir. Salat-ı tefriciyeyi okurken hubb-u dünyadan kurtulmayı da niyet edin. Ya Rabbi! En büyük tehlike olan ve karıncanın işi olan hubb-u dünyadan bizi kurtar.
 

Bu halden tamamen kurtulmak mümkün değildir. Öyleyse çalışıp para kazanırken ahireti, Kur'ân’a hizmeti ve Din-i Muhammedi’nin revacını niyet et. “Ya Rab! Bu mal, benim değildir. Ben, tevzîât memuruyum. Bu malı helalinden kazanıp helal yolda sarf etmeyi bana emrettin. Bu mal, Kur'ân’ın malıdır. Ben de bu emre imtisal ederek helalinden kazanıp bana düşen maaşımı içinden alıyorum, geriye kalan bakiye ise Kur'ân’ındır.” Ya Rabbi!  cemaatimize, efrad-ı ailelerimize şu halis niyeti nasib eyle. Amin

Hadimul Kuran

"Sâhil-i selâmet olan Dârüsselâma Ümmet-i Muhammedi'yeyi (a.s.m.) çıkaran bir Sefine-i Rabbâniyede çalışan hademeleriz."

TPL_BACKTOTOP